Pełna treść artykułu jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.

Filozofia just-in-time: zapas jest marnotrawstwem

8.1.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

W przeciwieństwie do tradycyjnej rachunkowości, a w kontekście zarządzania jakością, zapas magazynowy postrzegany jest jako ponoszenie kosztów lub marnotrawstwo zamiast dodawania i przechowywania wartości. Przyjęcie filozofii just-in-time zachęca przedsiębiorstwa do eliminacji zapasów. Kolejny zapas jest zamawiany w momencie gdy zostanie osiągnięte wyznaczone wcześniej minimum magazynowe. W sytuacji idealnej produkt powinien być dostarczony w czasie kiedy firma go potrzebuje, bez żadnych odchyleń od ustalonego terminu.

W skrócie, just-in-time to koncepcja oparta o zasadę „odpowiedni materiał, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, w dokładnej ilości“- Ryan Grabosky.

Podstawowe założenia metody just-in-time

Kluczowym założeniem koncepcji just-in-time jest eliminacja zapasów. Zbyt duża ilość produktów przechowywanych w magazynie świadczy o tym, że firma produkuje więcej, niż w danej chwili jest w stanie sprzedać. W efekcie firma potrzebuje więcej miejsca do przechowywania produktów, a koszty magazynowania wzrastają. Zastosowanie koncepcji just-in-time ma sprawić, że firma nie będzie bez potrzeby magazynowała swoich produktów i materiałów potrzebnych do ich wytworzenia, dzięki czemu zmniejszą się koszty magazynowania, a produkty nie będą tracić na wartości.

Drugim założeniem just-in-time jest stosowanie krótkich serii produkcji. Skrócenie serii produkcji pozwala na skrócenie czasu wytwarzania produktów lub usług, a przez to zmniejszenie kosztów produkcji. Dzięki temu można łatwiej dostosować proces produkcji do danego zapotrzebowania i zoptymalizować koszty produkcji. W firmach produkcyjnych można to osiągnąć dzięki tzw. produkcji flow, czyli ustawieniu maszyn w takiej kolejności, w jakiej przebiegają procesy wytwarzania produktów czy usług. Skrócenie serii produkcji może dokonać się również poprzez ograniczenie przestrzeni produkcyjnej (chodzi o skrócenie odległości pomiędzy kolejnymi ogniwami procesu produkcyjnego, czyli np. pomiędzy jedną maszyną a drugą), użycie najefektywniejszych urządzeń czy standaryzację procesów produkcyjnych.

W koncepcji just-in-time ważnym założeniem jest również zmniejszenie czasu oczekiwania na materiały lub produkty. Chodzi tu o dostarczanie materiałów do danych miejsc dokładnie wtedy, kiedy są one potrzebne do realizacji produkcji. W praktyce może to oznaczać np. zamawianie przez firmę budowlaną parkietu dopiero w momencie, gdy prace nad budową domu wchodzą w fazę układania parkietu.

Następna znacząca zasada just-in-time to stosowanie krótkich cykli realizacji zamówienia. W praktyce oznacza to skrócenie czasu dostawy materiałów potrzebnych do produkcji, a także skrócenie okresu dostawy końcowego produktu do Klienta. Można to osiągnąć np. poprzez realizację dostaw bezpośrednio do miejsc, w których powstają produkty, zapewnienie odpowiednio wysokiej częstotliwości dostaw czy wyeliminowanie pośrednich punktów składowania materiałów, czy produktów.

Wreszcie – metoda just-in-time ma prowadzić do stworzenia produktów wysokiej jakości. Opisane wyżej działania będą miały sens tylko wtedy, gdy doprowadzą do poprawy funkcjonowania firmy i powstania produktów wysokiej jakości.

Istotne w koncepcji just-in-time są:

  • niskie zapasy eliminują konieczność posiadania rozbudowanej przestrzeni w celu ich magazynowania;

  • niski poziom zapasów nie generuje kosztów lub generuje

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.