Pełna treść artykułu jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.

ISO 9000:2015 „System zarządzania jakością - Podstawy i terminologia“

11.1.2016, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Norma ISO 9000:2015 „System zarządzania jakością - Podstawy i terminologia“ została opublikowana w dn. 15 września 2015 roku. Obecnie jest dostępna w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Na 51 stronach opisuje nie tylko pojęcia wykorzystywane we wszystkich normach ISO dotyczących zarządzania jakością i systemu zarządzania jakością, które zostały opracowane przez Komitet Techniczny ISO/TC 176, ale również podstawowe koncepcje i zasady zarządzania jakością.

Celem tej normy jest wyjaśnienie ich w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł je zrozumieć w jednakowy sposób. Dla przykładu:

3.7.5

wyjście

wynik procesu (3.4.1)

Uwaga 1: to, czy wyjściem organizacji (3.2.1) jest produkt (3.7.6) czy usługa (3.7.7) zależy od tego, które cechy przeważają, przykładowo, namalowany obraz przeznaczony do sprzedaży w galerii jest produktem, ale zamówienie namalowania obrazu jest usługą; hamburger kupiony w sklepie jest produktem, ale przyjęcie zamówienia na hamburgera w restauracji stanowi część usługi.

Tym razem grupa robocza odpowiedzialna za normę ISO 9000:2015 współpracowała w pełnej harmonii z grupą roboczą zajmującą się zmianami w normie ISO 9001:2015. W związku z tym, że ISO 9001:2015 różni się znacznie od wszystkich poprzednich wersji, przyjęto założenie, że dotychczasowe pojęcia i ich definicje są sprzeczne z nową koncepcją i starano się znaleźć nowe zastosowanie danego słowa. Przykładowo, w normach ISO dotyczących różnych systemów zarządzania znajduje się ponad 40 definicji pojęcia „ryzyko“. Jednak ustalono, że w odniesieniu do normy ISO 9000 i ISO 9001 „ryzyko“ oznacza „efekt niepewności“

3.7.9

ryzyko

efekt niepewności

Uwaga 1: Efekt ten jest odchyleniem od wartości oczekiwanej – pozytywnym lub negatywnym.

Rozdział 3 „Pojęcia i definicje“ zawiera pojęcia i ich definicje. Część z nich jest nowa. Wszystkie podzielono na 13 grup odnoszących się do następujących zagadnień: ludzie (m.in. zaangażowanie, konsultant ds. systemu zarządzania jakością), organizacja (m.in. kontekst organizacji, zewnętrzny dostawca), działalność (m.in. doskonalenie, ciągłe doskonalenie), proces (m.in. projekt, nabycie kompetencji), system (m.in. wizja, misja, strategia, środowisko pracy, potwierdzenie metrologiczne), wymaganie (m.in. wymaganie, innowacja), wynik (m.in. ryzyko, skuteczność, zrównoważony sukces), dane, informacja i dokument (m.in. dane, informacja, system informacyjny, dowody obiektywne, udokumentowana informacja), klient (m.in. zadowolenie klienta, informacja zwrotna), cecha (m.in. cecha jakościowa, czynnik ludzki), ustalenie (m.in. przegląd, monitorowanie), czynność (m.in. działanie korygujące, korekcja, zwolnienie, przeróbka), audyt (m.in. audyt zintegrowany, audyt połączony).

W rozdziale 2 „Podstawowe koncepcje i zasady zarządzania jakością“ wyjaśniono znaczenie podstawowych koncepcji, m.in. czym jest „jakość“ w systemie zarządzania jakością oraz opisano zmodyfikowane zasady zarządzania jakością. Dodatkowo w podrozdziale 2.4 omówiono, jak wykorzystać te zasady do stworzenia systemu zarządzania jakością.

Wyjaśniono, w jakich sytuacjach i przez kogo podstawowe koncepcje i zasady zarządzania jakością powinny być wykorzystywane:

- organizacje dążą do osiągnięcia zrównoważonego sukcesu poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością;

- klienci szukają potwierdzenia, że organizacja jest zdolna ciągle dostarczać produkty i usługi, które będą spełniały ich oczekiwania;

- organizacje szukają potwierdzenia, że w ramach swojego łańcucha dostaw zostaną spełnione wymagania dotyczące ich produktów i usług;

- organizacje i

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.