Pełna treść artykułu jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.

Motywacja wewnętrzna – czerpanie radości z samego działania

16.2.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Poruszając się w tematyce motywacji, zawsze towarzyszy mi powyższa myśl. Wszyscy potrzebujemy impulsów, które zdopingują nas do działania. Każdy człowiek reaguje na inne bodźce, ale wszystkie źródła motywacji można sprowadzić do dwóch rodzajów: motywacji zewnętrznej i motywacji wewnętrznej. Próbując określić czy dane zachowanie wynika z motywacji wewnętrznej czy zewnętrznej trzeba odpowiedź sobie na pytanie po co to robię?

Motywacja i zaangażowanie ludzi to kluczowy element sprawnie funkcjonującej organizacji. Z motywacją wewnętrzną spotykamy się, gdy podejmujemy działanie bez żadnych widocznych zewnętrznych nagród – robimy coś, bo sprawia nam to przyjemność czy też daje okazję do poznawania czegoś nowego, poszerzania wiedzy bądź rozwijania swojego potencjału.

Z punktu widzenia przełożonego

Niezwykle istotna w procesie motywacji Pracowników jest rola przełożonego. To on wyznacza kierunek funkcjonowania danego zespołu; ma wpływ na zapewnienie personelowi odpowiednich warunków do realizowania celów organizacji oraz ciągłego doskonalenia. Zmniejsza się dzięki temu konieczność nadzorowania Pracowników. Można (a nawet trzeba) pozwolić im na większą niezależność i swobodę. Bardzo ważną kwestią jest częste komunikowanie się z pracownikami oraz komunikatywność w porozumiewaniu się – jasność myśli i wypowiedzi oraz przejrzystość reguł postępowania.

Przełożony powinien dbać o szkolenie personelu na stanowisku pracy oraz starać się promować i wspomagać rozwój osobisty Pracowników w postaci dodatkowych szkoleń lub pomocy w zdobyciu dodatkowego wykształcenia.

Z punktu widzenia Pracowników

Pracownicy motywowani od wewnątrz dążą do tego, aby powierzone im zadania wykonać z jak największą starannością. Pomiędzy współpracownikami wytwarza się specyficzna więź wynikająca ze wspólnoty celów, poczucie odpowiedzialności za wykonywane czynności, a w końcu większa identyfikacja z firmą. Identyfikacja z firmą to rozumienie misji firmy, przywiązanie do ludzi w niej pracujących, do wartości, które są w firmie propagowane. Pracownicy chcą uczestniczyć w tworzeniu kultury organizacyjnej. Współtworząc ją mają satysfakcję, że są częścią czegoś większego. Dzięki takiemu podejściu Pracownicy są bardziej efektywni, zadowoleni z siebie i na każdym kroku dbają o dobry wizerunek firmy.

Pracownicy o wysokiej motywacji wewnętrznej zawsze chętnie podnoszą swoje kompetencje. Znają swoje słabe i mocne strony. Wiedzą w którym kierunku się rozwijać i jak to robić. Chętnie podejmują nowe wyzwania. Potrafią inwestować w swój rozwój, traktując go jako konieczny element

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.