Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Rozprawiamy się z mitami jakości

23.7.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Jakość często jeszcze jest postrzega szablonowo. Wokół zarządzania jakością pojawiło się wiele błędnych przekonań. Stereotypy dotyczące postrzegania jakości powodują, że orientacja na jakość może przyjąć niewłaściwy kierunek.

Przedstawienie poniższych mitów umożliwi zrozumienie kluczowych błędów popełnianych w rozumowaniu jakości.

DOBRA JAKOŚĆ JEST KOSZTOWNA – nieprawda!

Warto spojrzeć na kwestię kosztów poprzez porównanie ich do góry lodowej, ponieważ w wielu przypadkach widoczna jest tylko jej mniejsza część. Reszta góry lodowej pozostaje poza zasięgiem wzroku, lecz kontakt z nią niejednokrotnie niesie ze sobą o wiele poważniejsze konsekwencje. Kosztem zauważalnym i mierzalnym dla organizacji są koszty braków produkcyjnych, napraw oraz reklamacji. Natomiast kosztami niewidocznymi i nieprzewidywalnymi, a przez to trudnymi do określenia i jednocześnie mającymi ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy, stają się koszty utraty pozycji na rynku oraz utraty zaufania Klientów.

Skuteczne sterowanie procesami wymaga wręcz optymalizacji wykorzystywanych zasobów oraz minimalizacji kosztów wytwarzania. Analiza kosztów jakości pozwala na uzyskanie informacji dotyczących efektywności zarządzania, opracowanie priorytetów w podejmowaniu działań oraz określenie obszarów występowania ewentualnych problemów. Działając odpowiednio, można uzyskać poprawę jakości i obniżenie kosztów.

WYSOKĄ JAKOŚĆ OSIĄGA SIĘ PRZEZ SKOMPLIKOWANE PROCEDURY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE – to nie jest takie skomplikowane!

System TQM możemy wdrażać na dobrą sprawę bez żadnej dokumentacji. TQM jest określane jako idea lub filozofia zarządzania organizacją. Jest ujęciem procesowym. Wychodzi z założenia, że przy właściwym (optymalnym) połączeniu opanowanych procesów uzyskujemy wynik, który zaspokaja potrzeby naszego klienta.

Poza tym, jakości nie osiąga się poprzez „zmuszanie“ pracowników do nieakceptowanego przez nich działania, ale przez szkolenie i motywację całego zespołu. Od zaangażowania zarządu zależy, czy system zarządzania jakością zostanie wdrożony i będzie działał. Pracownicy jedynie wtedy będą uczestniczyć w TQM, gdy przekonają się o zaangażowaniu kierownictwa. W kulturze jakości menedżerowie muszą współpracować z pracownikami oraz identyfikować nowe sposoby i możliwości wprowadzania zmian.

JAKOŚĆ TKWI W SZCZEGÓŁACH, DLATEGO NIEZBĘDNE SĄ DROBIAZGOWE PROCEDURY – czy tak jest na pewno?

Najlepsze wyniki pojawiają się, gdy ludzie myślą pozytywnie i są przekonani do działań, które realizują, a nie gdy otrzymują szczegółowe instrukcje lub nakazy. Warunkiem dbałości o jakość wśród wszystkich pracowników jest zbudowanie atmosfery sprzyjającej do ciągłego poszukiwania i doskonalenia problemów. Pracownicy nie mogą bać się zmian. Konieczne jest także ukierunkowanie ich działań na pracę zespołową, a nie rywalizację. Doskonalenie jakości wymaga ciągłego dialogu pomiędzy kierownictwem a pracownikami. Istotnym aspektem po stronie organizacji pracy przez menedżerów jest także otwartość oraz zachęcanie i inspirowanie pracowników do zgłaszania pomysłów usprawnień.

DOBRA JAKOŚĆ MA ODZWIERCIEDLENIE W WYSOKIEJ CENIE – nieprawda!

Koszty związane z jakością są tylko jednym z elementów cenotwórczych, poza tym właściwe wykonanie produktu powoduje zmniejszenie kosztów.

Wysoka jakość produktów w obecnych realiach rynkowych jest traktowana jako standard, dlatego Klienci nie chcą za nią płacić odpowiednio więcej – firmy muszą więc respektować te oczekiwania.

PRODUKTY POLSKIE SĄ ZDECYDOWANIE NIŻSZEJ JAKOŚCI NIŻ PRODUKTY ZACHODNIE – nie można

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.