Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Sterowanie jakością

31.10.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Jak właściwie zdefiniować sterowanie jakością? Określeń jest wiele – jako sprawdzanie, prowadzenie, pilotowanie, manewrowanie, kierowanie, regulowanie jakości. Ciągły rozwój tej dyscypliny powoduje, że znaczenie tego wyrażenia było/ jest w różny sposób interpretowane.

Jeszcze kilka lat temu sterowanie jakością było zredukowane wyłącznie do sprawdzania jakości. Aktualnie zostało przyjęte, że sterowanie jakością jest znacznie szerszym pojęciem i oznacza „panowanie nad jakością“.

Na czym polega sterowanie jakością wyrobów?

Główną ideą jest przyjęcie w przedsiębiorstwie założenia, że odpowiednia jakość musi towarzyszyć produktowi już od fazy koncepcyjnej powstania danego produktu.

Decydujące dla jakości jest także zastosowanie działań zapobiegawczych. Ważną kwestią jest ustalenie wymagań dla produktu. Ocena jakości jest bowiem zależna od stopnia osiągnięcia tych wymagań. Istotne jest, żeby były one określone rozsądnie i bez przekroczenia granicy bezpieczeństwa. Należy przy tym pamiętać, że nie może być akceptowalne przyjęcie przesadnych ułatwień.

Następnym aspektem jest planowanie środków produkcji. Wymagania dla produktu i pochodzenie środków produkcji powinno być uzgodnione i wzajemnie powiązane. Rozpoczęcie prac nad projektem produktu musi być impulsem do współpracy pomiędzy konstruktorem i planistą. Idąc jeszcze dalej, ‚owocne‘ jest wdrożenie inżynierii symultanicznej – czyli równoległej ściśłej współpracy pomiędzy wszystkimi działami w firmie w kolejnych etapach procesu produkcji.

Kolejnym elementem jest przeprowadzanie analizy FMEA, która umożliwi niwelowanie defektów w późniejszym procesie wytwarzania. Wszystkie jednostki zaangażowane bezpośrednio czy pośrednio w proces produkcji powinny uczestniczyć w spotkaniach zespołu FMEA – im wcześniej problem zostanie zidentyfikowany, tym mniejsze będą koszty ewentualnych wad.

Na czym polega sterowanie jakością procesów?

Właściwe przeprowadzenie procesu produkcji jest uwarunkowane kwalifikacjami pracowników, elastycznością działania, chęcią „pracy bez wad“. Są to również czynniki, które można uznać za współdecydujące dla jakości produktu.

Kolejne kwestie również dotyczą personelu – uniwersalności pracowników w przygotowaniu do pracy przy nowoczesnej linii produkcyjnej, ich umiejętności do motywowania zespołu do pracy oraz, co uważam za najważniejsze – do współudziału w sukcesach i niepowodzeniach.

Niezwykle istotna jest identyfikacja pracownika z firmą, z jego zespołem oraz stanowiskiem pracy. Wszystkie te elementy muszą być ściśle skorelowane. Świadomość zespołu na temat tego, co pracownicy wytwarzają i do czego jest to potrzebne służy akceptacji takiego działania.

Wymagane jest także nowe podejście do pracy. Zapłata wynagrodzenia w zależności od ilości wyprodukowanych wyrobów („praca na

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.